Tải App BDS Đất Tỷ

Bản sơ khai mọi người dùng tạm, sẽ code ngon hơn một khi trình cao hơn :D

  • - Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
  • - Tối ưu giao diện trên mobile.
  • - Tải đễ dễ chốt sale hơn ^^.
  • Lưu ý: để tải trên iPhone cần sử dụng trình duyệt Safari. Tải xong vào cài đặt-> Chọn tin tưởng cấu hình.

Tải Zalo PC For iOsFor Android