• TRONG PHONG THỦY BÁT TRẠCH CHIA CUNG MỆNH CỦA NGƯỜI RA LÀM ĐÔNG TỨ MỆNH VÀ TÂY TỨ MỆNH. Phương hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch – Đông ...